Metal Dünyası

Çelik

Demir

Maden

Alüminyum

Döküm

SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
ads
ads
Hexagon Metrology Türkiye
Levent YEŞİLBAĞ
Genel Müdür
Hexagon Metrology Türkiye
 
 
 
 
Hexagon Metrology Türkiye olarak sanayimizin hizmetinde olan firmamızın kökleri 1800’lere dayanan bir kalite geleneğinin devamıdır. 900’ün üstünde üç boyutlu koordinat ölçme (CMM) cihazı ile otomotiv, savunma, makine, medikal, enerji, havacılık ve uzay sanayine metroloji ürün ve hizmetlerini genifl bir yelpazede sunmaktadır.
 
Hexagon Metrology Türkiye;
• DEA, Leitz, Leica, Romer, Cognitens, Optiv, M&H, Tesa, PCDMIS, QUINDOS, SPATIAL ANALIZER gibi dünyaca ünlü metroloji markalar› bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.
• Üç boyutlu koordinat ölçme makinalar›, tafl›nabilir ölçüm kollar›, lazer izleyici ölçüm sistemleri (laser tracker), beyaz ›fl›k ölçüm (white light fotogrametri) sistemleri gibi birçok cihaz ve ilgili ölçüm yaz›l›mlar› ürün yelpazesinde yer al›r.
• Bursa ve Ankara’daki merkezleri; ‹stanbul ve ‹zmir’ deki yerleflik
ekibiyle ülke çap›nda hizmetinizdedir.
 
• Özel olarak düzenlenmiş retrofit alan›nda eski, kullanım dıflı ya da teknolojinin gerisinde kalm›ş ölçüm sistemlerini modern yazılım, elektronik ve güncel ölçme sensörleri ile güçlendirilerek günün gereksinimlerine uygun hale getirir.
• Sabit ölçüm sistemleri için Lazer interferometre, Johnson mastarlar ve Koba step kullanılarak yerinde verilen sertifikalı ve izlenebilir kalibrasyon hizmetlerine ek olarak, daha önce yurt dı-flında yap›lan pahalı ve çok zaman alan Romer-Leica gibi tafl›- nabilir sistemlerin kalibrasyonları da artık yeni ve modern kalibrasyon laboratuvar›nda daha kısa sürelerde, daha ekonomik fiyartlarla gerçekleşltirmektedir.
• Portatif ve sabit cihazlarla kontratl› ölçüm hizmetleri, ölçümkonusunda danıflmanlık, parça program› haz›rlama, e¤itim ve tersine mühendislik hizmetleri de sunmaktad›r. Hexagon Metrology Türkiye yetkin teknik servis (8 Ankara, 6 Bursa, 5 ‹stanbul, 2 ‹zmir’de yerleflik) ve idari kadrosu ile siz seçkin müflterilerimizin her zaman hizmetindedir.
 
Hexagon Metrology Türkiye çal›flanlar› olarak, al›fl›k oldu¤unuz
geleneksel hizmetlerimizi günümüz teknolojilerinin gerekleri, sizlerin istek ve önerileri do¤rultusunda gelifltirerek sunmaya devam edece¤iz.
Paylaş Tweet Paylaş
4584 kez okundu
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM