Metal Dünyası

Çelik

Demir

Maden

Alüminyum

Döküm

SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Erman Car
Erman Car
erman@metkim.com
Yeşil Alüminyum-3

Giriş
Birincil alüminyum üretimi küresel seragazı emisyonlarının %2’sinden sorumlu ve üretilen toplam elektrik enerjisinin %4’ünü tüketiyor.

 

Sürdürülebilir bir gelecek için alüminyuma değil “yeşil alüminyuma” ihtiyacımız var.

 

Birincil alüminyum endüstrisi demir-çelik, çimento ve seramik endüstrileri gibi enerji yoğun bir üretim endüstrisi. Sadece elektroliz aşamasında,  1 ton metalik birincil alüminyum üretebilmek için teknolojiye bağlı olarak 12 500 ile 16 000 kWs arasında elektrik enerjisine ihtiyacı var. Bu proses maliyetinin yaklaşık %30-40’ını elektrik maliyetlerinin oluşturması anlamına geliyor ve bu nedenle son 20 yılda (Çin hariç), birincil alüminyum tesisleri başta Körfez ülkeleri olmak üzere, enerji bulunabilirliğinin yüksek ve maliyetin düşük olduğu ülkelere kaymış durumda ya da kayma eğiliminde. Bu yoğun enerji tüketiminin sadece maliyet boyutu yok. 

Aynı zamanda birincil alüminyum üretimi sırasında salınan CO2eşdeğer gazlarının çok büyük bölümü (Kapsam 2 emisyonları – dolaylı emisyonlar), elektroliz için gerekli elektrik enerjisinin üretimi sırasında ortaya çıkıyor.

 

Birincil Alüminyum Üretimi Sırasında Oluşan Kapsam 2 Emisyonları
1 GWs (= 1 000 000 kWs) enerji üretimi sırasında, enerji kaynağına göre oluşan emisyonlar (1):

Kömürden              888 tons CO2 
Petrolden              733 tons CO2
Doğal gazdan              500 tons CO2
Güneş enerjisinden        85 tons CO2    (20 km2=1 GW)
Hidro elektrik santrallerinden              26 tons CO2
Rüzgar türbinlerinden     26 tons CO2       (100 rüzgar türbini=1 GW)

 

Rakamlardan anlaşıldığı gibi, doğal gazdan elektrik üretimi de çok masum bir proses değil.

 

IAI’nın 2018 verilerine göre alüminyum sektör emisyonları tablosuna göre, beşikten mezara Mt CO2eşdeğer toplam emisyonun yaklaşık %60’ dolaylı Kapsam 2 bazında elektrik enerjisi üretimi sırasında oluşan emisyonlar.

Buradaki temel sorun, alüminyum üretimi için gerekli elektrik enerjisinin çok büyük oranda fosil yakıtlardan üretilmesi ve buna bağlı olarak oluşan yüksek CO2eşdeğer emisyonları.

 

Birincil Alüminyum Üretimi Sırasında Oluşan Kapsam 2 Emisyonlarının Azaltılması
Özellikle yüzyılın başında hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik enerjisi, birincil alüminyum üretiminde yoğun olarak kullanılırken, 2000’li yıllarla birlikte Çin’in dünyaya açılması ve birincil alüminyum üretiminde baskın hale gelmesi tabloyu değiştirdi. Çünkü Çin, elektrik üretiminin büyük bölümünü kömürden sağlıyor. 

BAU: Business As Usual, bugünkü dağılım devam ederse,
B2DS: International Energy Agency (IEA)’nın tanımladığı 2°C artış senaryosu

 

Çin’in birincil alüminyum üretiminin yarısından fazlasını karşıladığı düşünüldüğünde, emisyonların neden bu denli yoğun olduğunu anlamak mümkün.

 

Ancak 2050 için amaçlanan küresel sıcaklık artışını 2°C’de tutma hedefine ulaşabilmek, ancak, elektrik üretiminin kömür termik santrallerinden, hidroelektrik santrallerine dönüştürülmesi ile mümkün.

Sonuç:
Yaklaşık 30 yıl içerisinde, başta Çin olmak üzere dünya alüminyum üreticileri ve elektrik sağlayıcılarının, elektrik üretimini fosil yakıtlardan yenilenebilir yakıtlara dönüştürmesi teknik ve ekonomik açıdan mümkün mü?

 

Küresel sera gazı emisyonlarını -bırakın düşürmeyi- kontrol altında tutabilmek için, kısa ve orta vadede elimizde tek araç kalıyor: Geridönüşüm

 

Kaynaklar:

1. Marc Gillis, Digital Technologies, Future Aluminium Forum, Aluminium International, Today, December 2020
 

2. Barry Welch, Process Energy Requirements, TMS Industrial Aluminium Electrolysis Course, October 2008, Dubai
 

3. G.P.Tarcy, Current Efficiency Theory and Practices for Continuous Improvement, TMS Industrial Aluminium Electrolysis Course, October 2008, Dubai
 

4. Halvor Kvande, Challenges in the Primary Aluminium Industry – Global Consideration Energy and the Environment, TMS Industrial Aluminium Electrolysis Course, October 2008, Dubai
 

5. Kirsten Hund, Daniele La Porta, Thao P. Fabregas, Tim Laing, John Drexhage, Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition, The Worldbank 2020
 

6. Aluminium Sector Greenhouse Gas Pathways to 2050, World Aluminium Association, www.world-aluminium.org, March 2021
 

7. Edgardo Gelsomino, Greener Aluminium: When Possibility Meets Reality, Wood Mackenzie
 

8. Pernelle Nunez, Long Term Sustainability of the Aluminium Sector, International Aluminium Institute, 2 May 2021
 

9. OECD Global Material Resources Outlook to 2060:Economic Drivers and Environmental Consequences, Highlights, October 2018
 

10. International Energy Agency (IEA), Net Zero by 2050, A Roadmap fort he Global Energy Sector
 

11. Decarbonisation: is Aluminium a Solution or a Problem?, Jun 17, 2021, Decarbonisation: is aluminium a solution or a problem? (miningreview.com)
 

12. John Grandfield, Update on the Aluminium Industry Response to Climate Change, Light Metal Age, February 2020

Paylaş Tweet Paylaş
546 kez okundu
YAZARIN DİĞER HABERLERİ
Yeşil Alüminyum-3
Giriş Birincil alüminyum üretimi küresel seragazı emisyonlarının %2’sinden sorumlu ve üretilen toplam elektrik enerjisinin %4’ünü tüketiyor.   S&u DEVAMI...
Yeşil Alüminyum-2
Giriş Son orman yangınları, bir kez daha gösterdi ki, küresel iklim krizi ve sonuçları, artık yok sayılabilir ya da ihmal edilebilir marjinal kaygılar değil, küresel dü DEVAMI...
Yeşil Alüminyum-1
Giriş Bugünlerde sık duyduğumuz kavramlardan bazıları “yeşil mutabakat” ve “yeşil alüminyum”. Yeşil mutabakat daha çok ekonomik ve hukuksal süre&cced DEVAMI...
Alüminyum Geri Dönüşüm Teknolojileri-7
Alaşımlama   Bilindiği üzere, diğer metalik malzemelerde de olduğu gibi, özellikle mekanik özellikleri iyileştirmek amacı ile alüminyum, farklı diğer malzemelerle al DEVAMI...
Alüminyum Geri Dönüşüm Teknolojileri-6
Ergitme Fırınlarında Enerji Verimliliği   Giriş Ergitme fırınları, ikincil endüstrinin bütün yükünü çeken ve proses maliyetini, ürün DEVAMI...
Alüminyum Geri Dönüşüm Teknolojileri-5
Isı İletimi   Yakıt ile çalışan fırınlarda, yanma tepkimesi sonucu kimyasal enerji ısı enerjisine dönüşür, yanma gazları tarafından yüklenir ve doğrudan ya da DEVAMI...
Alüminyum Geri Dönüşüm Teknolojileri-4
Alüminyum Ergitme – Isı Üretimi (Yanma)   Giriş Ergitme işlemi, çok kabaca katı halde haldeki alüminyumun, ısı enerjisi ile sıvı hale dönüşt& DEVAMI...
Alüminyum Geri Dönüşüm Teknolojileri-3
Isıl Hurda Hazırlama Yöntemleri – Kurutma, Boyama ve Lak Giderme   Giriş İkincil alüminyum hammaddelerin yani eski ya da yeni hurdanın içerdiği kirlilikleri DEVAMI...
Alüminyum Geri Dönüşüm Teknolojileri-2
Şarj Reçetesi ve Hurda Hazırlama Giriş İkincil alüminyum tesislerinde ve alüminyum dökümhanelerinde temel hedefler: Maksimum metal verimi ile üretim yapma DEVAMI...
Alüminyum Geridönüşüm Teknolojileri -1
Giriş Covid-19 salgın sürecinde, Uluslararası Alüminyum Birliği’nin (International Aluminium Association, IAI), Kasım 2020’de ICSOBA’da yaptığı bir sunumda (1) ü& DEVAMI...
Boksit Avrupa Birliği Kritik Hammaddeler Listesinde!
Avrupa Birliği, Eylül 2020 tarihinde, “kritik hammaddeler” listesini revize etti ve listeye boksit de dahil oldu.    Kritik Hammaddeler Ne Demek?   Kü DEVAMI...
SEKTÖREL HABERLER
Ditaş Yeni Bir Ortaklık İle Büyümeye Devam Ediyor
Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ticari araç üreticilerinin “A” sınıfı tedarikçisi olan DİTAŞ (Doğan Yedek Parça ve İmalat A.Ş), yatırım stratejisi çerçevesinde, uz DEVAMI...
Dünya Ambalaj Devleri İstanbul’da Buluştu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açıldı. Açılışta konuşma yapan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sürdürülebilir kalkınma hedefleri k DEVAMI...
IMMAT Kongresi, Maden Sektörüne Işık Tuttu
Dünyadaki gelişmelerin madencilik sektörünün tüm paydaşlarına aynı anda sunulduğu bir platform olan IMMAT Kongresi, 8’inci kez düzenlendi. Düzenlendiği her yıl, bir sonraki fuarda sergilenen maden tekn DEVAMI...
Takım Tezgahları Sektörü 8 Ayda İhracatını Yüzde 40.6 Artırdı
Takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), TÜİK’in sanayi ve dış ticaret verileriyle hazırladığı sekiz aylık sektör performansını açıkladı. Dı DEVAMI...
Tekirdağ ve Çevresinde Bir İlki Alpha Metalürji Gerçekleştirdi
Isıl işlem sektöründe Alper Isıl işlem, İnsa Isıl işlem ve Tamçelik Isıl işlemin birlikten güç doğar şiarıyla gerçekleştirdikleri şirket evliliğiyle kurulan Alpha Metalürji kısa dönemde yatırımlar DEVAMI...
Borçelik, “Kadına Güç İş Yok” Projesi İle Çelik Sektöründe Kadın İstihdamını Artırıyor
Türkiye’nin en büyük ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik, 2018 yılında hayata geçirdiği Kadına Güç İş Yok Projesi’nin 2. faz çalışmalarına başlad DEVAMI...
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Değerlendirme
ÇELİK ÜRETİMİ  Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Eylül ayında, 2020 yılının aynı ayına göre %2,4 oranında artışla 3,3 milyon ton oldu.    Ocak-Eylül döneminde ise DEVAMI...
Otomotivde Üretim Yüzde 8, İhracat Yüzde 9 Arttı!
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Eylül verilerini açıkladı. İlk dokuz ayda otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 921 bin 619 adet, otomobil üretimi yüzde 1 azalar DEVAMI...
Inductotherm’den Türkiye Çelik Dövme Sektörüne Dev Üretim!
Inductotherm Türkiye; Bursa’da faaliyet gösteren MSK Çelik Dövme’nin yeni dövme hattı için ürettiği 1250 kW – 3 kHz Inductoforge Çelik Takoz Isıtma Sistemi il DEVAMI...
Maden Sektörü İlk 10 Ayda 4,85 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi
Rezerv zenginliğiyle sanayinin gelişimine doğrudan katkı sunan maden sektörü ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyaslandığında 2021 yılının ilk 10 ayında yüzde 44,47 oranında artış gösterdi. Sektörün DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM