Metal Dünyası

Çelik

Demir

Maden

Alüminyum

Döküm

SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Alaşımlı Çi̇nko Kaplama
Doç. Dr. Oktay ELKOCA
 
Galvannealed Coating
 
 

ÖZET
 
Alaşımlı kaplama, saf çinko kaplamanın 500oC civarındaki sıcaklıkta tavlanması sırasında yayınmayla gelişen Fe-Zn fazlarından oluşan bir kaplamadır. Alaşımlı çinko kaplamalar saf çinko kaplamalara göre çok daha iyi punto kaynaklanabilirlik ve boya yapışma özelliği, boyanmış durumda daha yüksek korozyon dayanımı sunmakta, presle biçimlendirme sırasında kalıplara daha az yapışmaktadır.
 
Anahtar kelimeler: Sıcak daldırma çinko kaplama; Alaşımlı çinko kaplama; Fe-Zn fazları.
 
 
ABSTRACT
 
Galvannealed coating is a diffusion type coating consisting of Fe-Zn phases formed during annealing of pure zinc coating at around 500oC. Compared to pure zinc coatings, galvannealed coatings introduce better spot weldability and paint adhesion, superior corrosion resistance when painted, less sticking to drawing dies during press forming.
 
Keywords: Hot-dip galvanizing; Galvannealed coating; Fe-Zn phases.
 
 
1. Giriş
Çinko kaplama, sıvı çinko banyosuna daldırılan demir esaslı malzeme yüzeyinin koruyucu bir çinko tabakasıyla kaplanması işlemidir. Daldırma işlemi ve banyo dışındaki soğuma sürecinde ya da kaplama işlemi sonrasında gerçekleştirilen alaşımlama tavı sırasında   (zeta),     (delta) ve     (gama) fazları ortaya çıkmaktadır.  Fe-Zn faz diyagramında gösterilmemesine rağmen     (eta) fazı da %0,03 oranında Fe çözünürlüğüne sahip olan bir Fe-Zn katı çözeltisidir.
 
Çinko kaplama, demir esaslı ürünleri atmosferik, toprakaltı ve sualtı korozyonuna karşı korumak için yaygın olarak kullanılan bir koruma yöntemidir. Çinko kaplama çeliği üç şekilde korumaktadır:1
 
1. Yüzeydeki sürekli çinko filmi çeliği bulunduğu ortamdan ayırır.
2. Kaplamada süreksizlik olması durumunda, çeliği korumak için çinko bir kurban olarak davranır (katodik koruma).
3. Zamanla oluşan çinko korozyon ürünleri genel korozyon hızını yavaşlatır.
 
2. Çinko Kaplama İşlemi
Çinko kaplama, pratikte kaplanacak parçaların kaplama öncesi şekillendirilmiş olup olmamalarına göre iki farklı yöntemle gerçekleştirilmektedir. Yığın yöntemi daha çok işlenmiş bireysel ya da grup şeklindeki parçalar için tercih edilirken sürekli yöntem şekillendirilmemiş uzun ya da yassı çelik ürünler için tercih edilmektedir. Tüm kaplanmış ürünler arasında sürekli yöntemle çinko kaplanmış çelik ürünler, üretim ve tüketim anlamında en yüksek paya sahiptir. Son yıllarda ortaya çıkan belirgin artışın en büyük nedeni, özellikle otomotiv endüstrisinde dayanıklılık konusunda artan müşteri taleplerini karşılamak için kaplanmış çeliğin çıplak çeliğin yerini almasıdır.2
 
Tipik bir sürekli çinko kaplama hattında, yüzeyi kaplamaya hazırlamak için çelik şerit önce temizlenir ve ardından hidrojen ve azot karışımından oluşan redükleyici bir gaz atmosferinde ısıtılır. Soğuk haddelenmiş çeliğin yaklaşık 700oC olan yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerine ısıtılarak tavlanması bu işlemin bir parçasıdır. Sürekli bir çevrim içerisinde temizleme, ısıl işlem adımlarının birleştirilmesi ve çelik sacın kaplama sıcaklığına getirilmesi, bu tip sürekli çinko kaplama hatlarının ekonomik olmasına katkıda bulunmuştur. Yeniden kristalleşme olmaksızın daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen sıcak işlem ise sıcak haddelenmiş ve asitlenmiş çelikler ya da tavlamadan geçirilmiş soğuk haddelenmiş çelikleri kaplamak için kullanılmaktadır.
 
3. Alaşımlı Çinko Kaplama
Sürekli çinko kaplama işlemi sonrasında kaplama özelliklerini değiştirmek amacıyla şeride farklı işlemler uygulanabilmektedir. Bunlardan birisi alaşımlı kaplama elde etmek için çelik sac üzerinde oluşturulan çinko kaplamanın tavlanmasıdır. 
 
Alaşımlı çinko kaplamalar saf çinko kaplamalara göre çok daha iyi punto kaynaklanabilirliği, boya yapışma özelliği ve boyanmış durumda korozyon dayanımı özellikleri sunmakta, presle biçimlendirme sırasında kalıplara daha az yapışmaktadır.2,3-7 Presle biçimlendirmede karşılaşılabilen tozlaşma ve elektroforetik boyama sırasında ortaya çıkabilen krater oluşumları ise optimum kaplama özelliklerinin oluşturulmasıyla çözümlenebilmektedir.2,3-9
 
 
 
Şekil 1. Çinko kaplama tavı
 
 
4.1. Alaşımlama Tavı
Alaşımlı kaplamalar, saf çinko kaplamanın 500oC civarındaki sıcaklıkta tavlanması sırasında yayınmayla gelişen Fe-Zn fazlarından oluşan kaplamalardır. Tavlama işlemi Şekil 1’de görüldüğü gibi sıvı çinko potasının üstündeki ısıtma ve tavlama ünitesinde sürekli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
Arzu edilen alaşımlı kaplama özelliklerinin elde edilebilmesi Fe-Zn reaksiyon kinetikleri üzerinde tavlama sıcaklığı ve süresi, ısıtma ve soğutma hızının çok iyi kontrol edilmesini gerektirmektedir. İşlem değişkenleri yanında, çinko banyosunun ve taban çelik sacın kimyasal bileşimi de nihai içyapıyı ve buna bağlı özellikleri etkilemektedir.

 
 
 
Şekil 2. Tavlı çinko kaplamaların iç yapısı 9  a) Tip 1, b) Tip 2, c) Tip 3 
 

 
4.2. Alaşımlı Çinko Kaplamanın İçyapısı
Alaşımlı çinko kaplamalarda görünen içyapılar Şekil 2’deki gibi sınıflandırılmıştır.
 
Bunlar;
 Tip 1: Başlıca   fazı içeren az alaşımlanmış kaplama,
• Tip 2: 1  m’dan daha ince   tabakası ve yüzeyde küçük bir miktar    fazının yer aldığı büyük ölçüde   fazı içeren optimum ölçüde alaşımlanmış kaplama,
• Tip 3: 1 m’dan daha kalın  tabakası ve en üstte yer yer  fazıyla birlikte kaplama/çelik ara yüzeyine dik bazal düzlem çatlakları içeren  fazından oluşan aşırı alaşımlanmış kaplama.
 
Alaşımlı çinko kaplamaların yüzey şekli de nihai özellikler açısından önemlidir. Van der Heiden ve ark.4 SEM (Tarama Elektron Mikroskobu) fotoğraflarıyla tipik tavlı çinko kaplamaların yüzeylerini incelemiş ve bu bölgelerde “krater” oluşumları belirlemiştir.4 Yapılan araştırmalar sonucunda kraterlerin Şekil 3’teki gibi alaşımlı çinko kaplama tabakası içerisinde yer aldığı, kaplama kalınlığında dalgalanmalar yarattığı; bunların “fışkırma” olarak adlandırılan oluşum ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.4,10,11
 


 
 
Şekil 3. Ti ve Nb’lu arayer atomsuz çelikte “krater” oluşumları: 4 a) Kesitten SEM backscatter elektron görüntüsü, b) Yüzeyden SEM backscatter elektron görüntüsü (topografik)
 
 
 
5. Sonuç
Alaşımlı çinko kaplama, imalat işlemlerindeki etkinlikliğini arttırmak ve nihai özelliklerini geliştirmek amacıyla saf çinko kaplamaların tavlanması sonucu ortaya çıkan Fe-Zn fazlarından oluşan bir kaplamadır. Saf çinko kaplama ile kıyaslandığında, üstün yapışma özelliğinden dolayı boyanmış durumda daha çekici bir yüzey oluşturmakta ve daha uzun süreli korozyon dayanımı göstermektedir. Elektrot ömrünü arttırarak kaynak maliyetini düşürmekte, kalıp yüzeylerine yapışmayı azaltarak kaplanmış çelik ürünlerin biçimlendirme etkinliğini arttırmaktadır.
 
Kaynaklar
1. Townsend, H. E., ASM Handbook Vol 5: Surface Engineering , ed. Reidenbach F., American Society for Metals, 1994, p. 339.
2. Sakae, F., Hiroshi, K.,Chiaki, K. Assessment and Application Technologies for Automotive Materials (Perforation)—Techniques for Corrosion Resistance and Perforation Feedback for Automotive Steel Materials, JFE Technical Report (4), 2004, p.  9.
3. Schnedler, P. E., Alloying ımproves paintability of zinc coatings, Metal Progress, 99, 1971, p. 80.
4. Van der Heiden et al., Galvanneal microstructure and anti-powdering process windows, The Physical Metallurgy of Zinc Coated Steel, ed. A. R. Marder, The minerals, Metals & Materials Soc., 1993, p. 251.
5. Hisamatsu, Y., Science and technology of zinc and zinc alloy coated sheet steel, GALVATECH ‘89, The Iron and Steel Institute of Japan, 1989, p. 3.
6. Kawaguchi, H., Hirose, Y., Structural control of galvannealed alloy layer by adding mn to galvanizing bath, The Physical Metallugy of Zinc Coated Steel, ed. A.R. Marder, The Minerals, Metals&materials Soc., 1993, p. 153.
7. Nakamori, T., Adachi, Y., Arai, A., Shibuya, A., Coating adhesion and ınterface structure of galvannealed steel, ISIJ International, Vol. 35, 1995, No. 12, p. 1494.
8. Kato, C., Koumura, H., Uesugi, Y., Mochizuki, K., Influence of phase composition on formability of galvannealed steel sheet, The Physical Metallugy of Zinc Coated Steel, ed. A.R. Marder, The Minerals, Metals &materials Soc., 1993, p. 241.
9. Jordan, C. E., Marder, A. R., Morphology development in hot-dip galvannealed coatings, Met. Mater. Trans., 1994, 25a, p. 937.
10. Jordan, C. E., Marder, A. R., A model for galvanneal morphology development, The Physical Metallurgy of Zinc Coated Steel, ed. A. R. Marder, The Minerals, Metals & Materials Soc., 1993, p. 197.
11. Storch, B., Effect of Ti and Nb additions on the formation of craters for IF steel galvannealed coatings, MSc. Thesis, Federal University of Ouro Preto, 2009, p. 93.
 

 

Paylaş Tweet Paylaş
11953 kez okundu
GÜNCEL YAZILAR
Farklı Oranlarda Sic Takviyesinin Sıcak Pres ile Üretilen Magnezyum Matrisli Kompozitlerin Sertlik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi*
Beyza BİÇER(a,b)  Muzaffer ZEREN(a)  (a) Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (b) Ferro Dök&uu DEVAMI...
Sert Lehimlemede Standardizasyon Süreci — BQTC, pBPS, BPS ve BPAR İşlemleri*
Dr.–Müh. Onur BALKAN Dr.- Ing. Savaş YAVUZ TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.   *Standardization Procedure on Brazing — BQTC, pBPS, BPS, and BPAR Pr DEVAMI...
PMT vs CMOS: Metal Analiz Dedektör Teknolojilerinde Paradigma Değişimi
Yazan: Spectro Çeviren: Bes Mühendislik   1. Giriş Metal numunelerin analizi, her zaman kolay değildir. Zorlayıcı örnekler genellikle büyük dökümh DEVAMI...
3-Boyutlu Katmanlı İmalat ve Otomotiv Uygulamaları*
Şüheda ÖZEL, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Muzaffer ZEREN, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği B&o DEVAMI...
2020 Yılı ve Sonrasında Gerçekleştirilecek Tahliyeler için Binaları Nasıl Hazırlayabiliriz?
Yılmaz Özcan  Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü   Herhangi bir binanın tahliyesindeki temel hedef insanları korumaktadır. Bina içinde kişiler DEVAMI...
Pozitif Malzeme Tanımlamada Potansiyel Bir Yenilik —Lazer—Optik Emisyon Spektrometre Teknolojisi*
Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.- Ing. Savaş YAVUZ TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.   *A Novel Potential Technique for Po DEVAMI...
Preparation of Silica Aerogel by Ambient Pressure Drying Process using Perlite and Quartz*
Nazan Saraç Çoban, Nil Toplan Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği *Perlit ve Kuvars Kullanılarak Atmosfer Basıncında Kurutma ile Silika Aerojel Sentezi DEVAMI...
Pozitif Malzeme Tanımlama Spektrometreleri*
Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.–Ing. Savaş YAVUZ - Metalürji Yük.Müh. TEKNOLAB®, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti. &nbs DEVAMI...
Pozitif Malzeme Tanımlama*
    Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.–Ing. Savaş YAVUZ, Metalürji & Malzeme Müh. TeknoLab, Teknoloji Laboratuvar Hiz DEVAMI...
Basınçlı Döküm*
WA Butler, General Motors, Bloomington, IN, USA G Timelli, University of Padova, Vicenza, Italy  E Battaglia, University of Padova, Vicenza, Italy F Bonollo, University of Padova, Vicenza, Ita DEVAMI...
Yüksek Frenkanslı İndüksiyon Kaynaği ile Üretilen Borularda Kaynak Kesitinin Şekillendirme Kabiliyetine Etkisi̇*
Bora Yıldız Bantboru San. ve Tic. A.Ş. GOSB 700. Sok. No: 712 Posta kodu: 41480 Gebze-Kocaeli/Türkiye byildiz@bantboru.com   * The Effect Of The Welding Section On The Formabili DEVAMI...
EWM Teknolojisi Terranets BW GmbH Şantiyesinde Kullanılıyor... Degauss 600 ile Boru Hatlarının Manyetikliğini Giderme
Burada her bir kaynak dikişi mükemmel olmalıdır – yüksek basınçlı gaz boru hatları en yüksek güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Bu nedenle terranets bw GmbH DEVAMI...
Wolfram-Oksit (W0₃) Metal Katkili İnce Filmlerin Üretim Teknikleri
1 İsmail ARABACI  2 Emin YAKAR 1 Makine Yük. Müh., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ismailarabaci39@gmail.com  2 Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onseki DEVAMI...
Akıllı Dökümhane Sistemleri
TekIn Oy info@tekin.fi, www.tekin.fi   Günümüzde ürün kimliklendirme ve veri giriş kabiliyeti ile, makine, ürün ve sistemlerin tedarik zinciri boyunc DEVAMI...
Krank Milleri Üzerindeki Eğimli Yağ Deliklerinin Üretimini Hızlandırma
Krank mili motorun kalbidir, yatay hareketi dönüş hareketine çevirir; aracın hareket etmesi onun sayesindedir. Krank milleri yapısal olarak karmaşık parçalardır, ancak binek ot DEVAMI...
Endüstriyel Temizlik İş Yerlerinin Daha İyi ve Daha Güvenli Olmasına Nasıl Katkıda Bulunur?
Diğer iş yerlerinde olduğu gibi, endüstriyel bir ortam da düzgün çalışılabilmesi için belirli bir düzeyde temizlik ve organizasyon gereklidir. Farklı endüstriler DEVAMI...
İşbirliği Projelerinin Yenilikçi Şirketlerin Performanslarına Katkısı
D. Cölle1, CG Aneziris2, F. Etienne1, MP Wiessler1 1EKW GmbH, Eisenberg, Almanya 2Seramik, Cam ve Yapı Malzemeleri Enstitüsü, TU Bergakademie Freiberg, Freiberg, Almanya Daniel.Coell DEVAMI...
Ekstrüzyon Kalıplarının Aşınma Dirençlerinin Isıl İşlem ve PVD Kaplama Metoduyla Arttırılması (Improvement of Wear Resistance of Extrusion Dies by Heat Treatment and PVD Coating Method)
M. Ümit BÜYÜKFIRAT, Cüneyt ARSLAN İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ayazağa, İstanbul umitbuyukfirat@hotmail.com, ar DEVAMI...
Kaynak Uygulamalarında Standardizasyon Süreci – WQTR, pWPS, WPS, WPQR İşlemleri --- Standardization Procedure on Welding Applications – WQTR, pWPS, WPS, WPQR Processes
Dr.–Müh. Onur BALKAN, Metalürji & Malzeme Müh. Dr.–Ing. Savaş YAVUZ, Metalürji & Malzeme Müh. TeknoLab, Teknoloji Laboratuvar Hiz. Ltd. Şti.   DEVAMI...
İnce Duvarlı Alüminyum Parçaları İşlemek için Daha İyi Bir Yol
Sandvik Coromant'ın M5F90 yüzey frezesi, otomotiv parçası üreticilerine önemli kazançlar sağlıyor.   Çapak, çentiklenme veya çizilme ol DEVAMI...
Otonom Mühendislik ile Döküm Maliyetini Minimuma İndirme
Üretim maliyetlerinin düşürülmesi dökümhaneler ve döküm alıcıları için her zaman temel hususlardan biridir. Yeni bir yolluk sistemi tasarlanırken ana hed DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM