Metal Dünyası

Çelik

Demir

Maden

Alüminyum

Döküm

SEKTÖRLER HABERLER ÜRÜN TANITIMLARI TEKNİK YAZILAR DOSYALAR RÖPORTAJLAR BAŞARI HİKAYELERİ UZMAN GÖRÜŞÜ YAZARLAR FUARLAR ETKİNLİKLER PROFİLLER Editörden Künye YAYIN KURULU ARŞİV ABONELİK İLETİŞİM
Prof. Dr. Özgül Keleş
Prof. Dr. Özgül Keleş
ozgulkeles@itu.edu.tr
Aynı Lisanı Konuşabilen İnovatif Ekosistemler İçin Bir Yol: İNO 10

Doğa konuşur, hayvanlar konuşur, bitkiler konuşur, insanlar konuşur. Konuşmak iletişim kurmak için gereklidir. Konuşmak, en karmaşık süreç ve nimetlerden biridir. Beyin düşünür??? Peki, beyin, nöron ve sinir kavşaklardan oluşan organik bir malzeme olarak nasıl düşünür? Bu mekanizma henüz tam olarak ortaya konulmamış olsa da bir şekilde beyin içerisinde oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşan elektrik sinyallerinin sinir uçlarına ulaşarak vücudumuzu yönlendirdiği konusunda hipotezler mevcuttur. Konuşma sürecinin ara ürünlerinden biri de “ses” tir. Beyin tarafından vücuda verilen sinyaller ile akciğerlerden gelen hava akımının boğazdaki tellerden geçerek, dilimiz, dudaklarımız ve ağzımızın içinde yer aldığı orkestranın hareketleri sonucunda ses oluşur. Ancak, ses çıkarmış olmak yeterli değildir. Konuşmak için ses dalgalarının karşımızdaki insanın kulaklarına ulaşması ve onun beyninde anlamlandırılması gereklidir. İnsanlar konuşup anlaştığında iletişim kurarlar. 

 

Dünya üzerinde ses dalgalarının anlamlandırıldığı pek çok ürün mevcuttur. Günümüzde hali hazırda kullanımda olan yaklaşık 7000 civarında lisan mevcuttur1. Bu lisanların bazıları 1000’den az insan tarafından konuşulduğu için unutulmaya mahkumdur. Bu ürünler insan beyninin ne kadar yaratıcı olduğunun göstergesidir. İnsan, benzer fonksiyonları, çalışma mekanizması, zeka kapasitesine sahip organlardan oluşmasına rağmen nasıl oluyor da bir eşyaya veya bir duyguya değişik isimler veriyor, o isimleri değişik simgelerle bağdaştırıp yeni sözlükler, yeni lisanlar icat edip, topluca bu lisanı benimseyip kendi iletişim inovasyonunu yapıyor? 

 

Peki neden aynı lisanı konuşsak da anlaşamıyoruz? Galiba anlaşmak için sadece konuşmak yeterli olmuyor. Anlaşmak için aynı değerlere sahip olmak ve bu değerleri esas alarak yaşamak gereklidir. Bu sayede problemleri/fırsatları doğru şekilde tanımlayıp yaratıcı çözümleri hayata geçirebiliriz. Değerlerimizi önce ailemizden, sonra eğitim aldığımız, çalıştığımız kurumlardan ve o kurumlarda veya başka ortamlarda tanışıp görüştüğümüz, arkadaş olduğumuz insanlardan alıyor, kendimizi zenginleştiriyor veya fakirleştiriyoruz. Değer aslında insanın anlamlandırdığı bir kavramdır. Bir şeye değer vermek onu önemsemektir. Ancak kimileri iyi ve doğru olana önem vermezler, kötülük ruhlarının parçasıdır (killovatifler) ve kötülüklere iyilik kostümü giydirip başkalarına pazarlarlar. İyi olduğunu iddia edip killovatiflerin pazarladıklarını şu veya bu şekilde benimseyenler, hata yaptıklarını ve kandırıldıklarını düşünüp gereğini yapıp insani değerlere geri dönmedikleri sürece insan olmayı beceremezler. Bu yüzden insanların ve kurumların iyilik ve doğruluğu esas alan değerler üzerinde hemfikir olan ekosistemleri kurmaları ve geliştirmeleri gereklidir. 

 

Son yıllarda “inovatif olmak” hiç olmadığı kadar kurumların önemsedikleri temel kavramların başında gelmektedir. Ancak, her kurumun aslında zaten varoluşundan bu yana inovatif olma hedefini öyle ya da böyle gerçekleştirdiği gerçeğinin unutulmaması gereklidir. Kurumların rekabet güçlerinin artırılması için inovatif olmak şimdi daha da değerli hale gelmiştir. 

 

Bir kurumun radikal veya yıkıcı yenilikler yaratması için birilerinin zor, hatta imkansız olarak nitelendirdiği hayalleri kurması ve onları hayata geçirmek için tutkulu kollektif aklı etkin olarak kullanan, aynı lisanı konuşan ekosistemi oluşturarak, inovasyon kültürünü yaratması ve benimsemesi gereklidir. 

 

İnsanlık için zor, hatta imkansız inovasyonların gerçekleştirildiği kurum olan NASA (National Aeronautics and Space Administration) 1980’li yıllarda Teknoloji Hazırlık Seviyesi 9 (TRL9) olarak bilinen bir metodolojiyi icat etmiş ve kendi fikirlerini teknolojiye hazırlamak amacıyla bu metodolojiyi kullanmaya başlamıştır. 2010 yılından itibaren Avrupa Birliği’de (European Union) projelerin yapılandırılması ve gerçekleştirilmesinde aynı metodolojiyi kullanmaya başlamıştır. INO10, NASA’nın geliştirdiği TRL9 metodolojinin bakış açısını teknolojiye hazırlık hedefi ile değil inovasyon hedefi ile geliştirilmiş bir ürünüdür.3 Bu ürün, fikir aşamasından teknolojiye transfer aşamasını içeren bir anlayışla, aklın, kollektif ve eş zamanlı kullanımını sağlayan bir inovasyon lisanı olarak geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır2. 

 

INO10, inovasyon yapma heyecanı içinde olan insanların ürettiği fikir aşaması ile başlar. INO1, fikrin üretildiği ve kurumlarda fikrin oluşturulup seçildiği aşamadır. Eğer fikir onay almış ise bir sonraki aşama olan kavramsal tasarım aşamasında fikir sahipleri ve fikre katkı verecek kollektif akıl, fikrin bilimsel ve teknolojik alt yapısını inceleyip tasarlar. Bu aşama temel bilimin yoğun kullanıldığı fikre konu olan hipotezin bilimsel olarak test edilebilirliğinin tartışıldığı aşamadır. Kavram tasarlandıktan sonra artık fikrin validasyonu konusunun tartışılması gereklidir. Kavramın valide edildiği kısım aslında fikre konu olan hipotezin nasıl, ne zaman, kimlerle, ne kadarlık bir bütçe ile gerçekleştirilip nasıl test edileceği ve olası risklerin, bu fikrin topluma faydasının yazılı hale getirildiği yani projelendirildiği aşamadır. INO3, proje önerisinin yazıldığı aşamadır. Bir fikrin proje önerisinin yazılması, kağıt üzerinde fikrin gerçekleşebilirliğinin tüm yönleri ile değerlendirildiği anlamına gelir. INO4, yapay ortamda validasyon aşamasıdır. Her fikrin yapay ortamda validasyonu mümkün olmayabilir. Yapay ortamda validasyon denilince ilk akla simülasyon programları veya ortamları ile fikre konu olan ürünün validasyon çalışmaları anlaşılmalıdır. Eğer böyle bir imkan var ise bu imkanın hayata geçirilmesi fikrin ve önerinin gerçekleştirilebilirliğini destekler. INO5, laboratuvar ortamında validasyon aşamasıdır. Fikre konu olan ürün küçük ölçekte üretilip sonrasında test edildiğinde laboratuvar ortamında valide edilmiş demektir. Üniversiteler genel olarak inovasyon yolculuğunu INO5 seviyesine kadar gerçekleştirirler. Bu aşamadan sonra üniversitede üretilen ürün (bilgi, teknoloji, mezun, yayın) INO10 seviyesine erişir ve teknolojiye/topluma transfer edilir. INO6 ve INO7 fikre konu olan ürüne ait prototip üretim ve validasyon aşamasıdır. Bu aşamalar genelde enstitülerin ve Ar-Ge merkezlerinin misyonları ve alt yapıları gereği yapmakla yükümlü ve muktedir oldukları aşamalardır. INO7 aşamasını başarı ile geçmiş olan fikir artık seri üretimde yapılacak deneme üretimler (INO8) ve bu üretimlerden elde edilen ürünlerin validasyonları için, yani INO9 aşaması için hazırdır. Sanayi kuruluşlarında inovasyon olgunluk seviyesi 8 olan bir fikir için denemeyi yapacak alt yapıda ise denemeler yapılır ve valide edilir (INO9). Sürecin sonunda fikir INO10 aşamasına yani ürünün artık müşteri ile buluşacağı teknoloji transfer aşamasına ulaşır. Bu aşama inovasyonun en önemli aşamalarından biridir. Zira inovasyon buluşun pazar/toplum ile buluşma değer kazanma aşamasıdır. Bu değer genelde para ile ölçülse de devletin inovasyonlarında bir “yasa” nın son onay merciinden geçip toplumla buluştuğu an teknoloji transfer edilmiş olur. “Yasa”nın toplumca kabul görüp toplumun mutlu olması beklenir. Bu yönü ile INO10 her kurumdaki her çeşit inovasyon için uygundur. Devlet bu lisanı en iyi konuşan ve inovasyon olgunluk seviyesinin her kademesini çalıştıran organdır. 

 

INO10, kurumlardaki insanların aynı lisanı konuşmalarını sağlamak için geliştirilmiş İnovasyon Olgunluk Seviyelerini gösteren bir lisandır. Bu lisanda insanlar “Bu fikir INO6 seviyesindeki bir olgunluktadır” dediğinde, “Fikrin laboratuvar validasyonunun gerçekleştirilmiş ve prototip aşamasına getirilmiş” olduğu anlaşılır. Bu seviyeden sonra artık fikrin teknolojiye transferi için çok az yol kalmış anlamına gelir. Bazen de fikrin teknolojiye transferi prototip gerçekleştirme yapılmadan doğrudan seri üretim gerçekleştirme ve validasyonu ile de yapılabilir. 

 

İnovasyon, merak ile başlayıp üretilen düşüncenin (fikir) değer kazandığı yolculuktur. Bu yolculukta yer alan insanların aynı lisanı konuşması yolculuğun keyifli ve yaratıcı olmasını sağlayacağı gibi, yolculuğa katılan kollektif aklın yeni keşifler için yeni yolculuklara çıkmasında da motive edici olacaktır. 

 

Gelecek aynı lisanı kullanan ve böylece birbirini iyi anlayıp hızlı karar verebilen ekosistemleri kurmuş organizasyonların hayalleri ve başarıları ile şekillenecektir. İnovasyon yolculuğunuzun lisanı INO10, rotası IValue7 olması dileğiyle…

 

1. https://www.ethnologue.com/guides/how-many-languages, 17.12.2018.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level, 17.12.2018.
3. Ö. Keleş, T. Battal, A Model for Innovation Culture Management in Organizations (IVALUE 7), International Journal of Innovation (IJI) Vol. 5, Num.3 (2017).

Paylaş Tweet Paylaş
9098 kez okundu
YAZARIN DİĞER HABERLERİ
Aynı Lisanı Konuşabilen İnovatif Ekosistemler İçin Bir Yol: İNO 10
Doğa konuşur, hayvanlar konuşur, bitkiler konuşur, insanlar konuşur. Konuşmak iletişim kurmak için gereklidir. Konuşmak, en karmaşık süreç ve nimetlerden biridir. Beyin düş&uum DEVAMI...
İnsanlığın İnovasyon Serüvenİ…
Bir var mış, gökten bir taş düşmüş; Yaklaşık 2 milyon yıl önce Tanzanya’nın kuzeyinde Olduvai Gorge’da ilk kesici aletler Oldowan taşları markası ile üretilmiş ve DEVAMI...
KURUMLARDA İNOVASYON KÜLTÜRÜ YÖNETİMİNDE TEK VE ÖZGÜN ÜRÜN
“Önce hayaller ölür, sonra insanlar” der William Shaskpere. Hayal kurmak ve gerçekleştirebilmek insanlığa verilmiş en büyük hediyelerdendir. İnsan; d&uum DEVAMI...
Organizasyonel Zeka Ve Aklınızın Farkında mısınız? Zekanızın Farkına Varıp Doğru Değerler İle Aklı Özgürleştirip Etkin Kullanmaya Hazır mısınız?
Zeka nedir? Kaç çeşit zeka vardır? Yapay zeka nedir, yaratılabilir mi? Zeka ve akıl arasında fark var mıdır? Kurumların zekası olur mu? Kurumsal zeka ölçülebilir mi? DEVAMI...
İnsanın İlk İnovasyonu Ne Olmalıdır?
İnsanın ilk inovasyonu, insanlığını bulup ortaya çıkarmak yani benliğininin (egosunun) farkına varmak olmalıdır.   İnovasyonun doğasındaki değer yaratma kavramını sadece kazanıl DEVAMI...
İnsan ve Değer Zincirindeki Halkalar
Hiç düşündünüz mü aynı tür varlığın bireyleri olarak, bizlere “İnsan nedir?” sorusu sorulmuş olsa nasıl cevaplarız? Veya diğer varlıklar bizi &ldquo DEVAMI...
Gelin Bu Faydasız Tartışmayı Birlikte Sonlandıralım …
Enerjimizi değer yaratmak için harcayalım. Ne zaman üniversite öğretim üyeleri ile sanayici veya çalışanları bir araya gelse konu “ülkemde üniversit DEVAMI...
İmovasyon mu? Nedir o? Bizim İnovasyon ile Akrabalığı Var mıdır?
Pek çoğumuz İnovasyon’la tanıştıdığımızı sanıyoruz da pek azımız İmovasyon’u tanımak istiyor. Hatta öyle ki İnovasyon’u tanıdığını sananlar, bu tanışıklığı gururla dil DEVAMI...
Ne Olacak Bu İnovasyon’un Hali̇
Günümüzde çalışanlar, yöneticiler en çok da üst yönetici ve patronların konuşma başlıklarından biri: İNOVASYON. Herkesin İNOVASYON ile ilgili bir fikri v DEVAMI...
DEĞİŞİM
Değişim. Değişmeliyiz, değişmezsek olmaz. Zamanı geldi geçiyor, hadi değişelim.   Neden değişmek ister insan? Değişmekten kastımız daha iyi olmak, gelişmektir. Her birey, kendi DEVAMI...
SEKTÖREL HABERLER
CNC Isıl Kesim Tezgahlarında Açığa Çıkan Toz ve Dumana Karşı Filtre Seçimi Kritik Önemde
Isıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektöründe 35 yıldır faaliyet gösteren Bomaksan, geliştirdiği ve tesislerinde üretimini yaptığı yeni nesil çevreci ‘Kompakt Jet-Pulse Kartuş Filtreler’ ile ç DEVAMI...
Tosyalı Cezayir’de Dünyanın En Çevreci Çeliğini Üretiyor
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Cezayir’e düzenlenen ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Tosyalı Algerie tesislerinde incelemelerde bulundu. Tosyalı Alg DEVAMI...
Şirketlerin Derdi Veri İhlali
Veri ihlallerinin maliyeti yıldan yıla artmaya devam ediyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET pandemi sürecini de göz önüne alarak önümüzdeki dönemde kuruluşların yaşanan ihlalleri ve ihlallerin neden DEVAMI...
Endüstriyel Kaplama ve Yüzey İşlem Teknolojileri Buluşuyor!
Kimya sanayisinin en önemli uygulama alanlarında başı çeken ve endüstriyel üretimin en önemli basamaklarından olan kaplama ve yüzey işlem teknolojilerine dair son yenilikler PaintExpo Eurasia ve Surtech Eurasia DEVAMI...
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Değerlendirme
ÇELİK ÜRETİMİ  Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2021 yılının Temmuz ayında, 2020 yılının aynı ayına göre %2,5 oranında artışla 3,2 milyon ton oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye, 2020 yıl DEVAMI...
İlk Yedi Ayda Otomotiv Üretimi Yüzde 11, İhracatı Yüzde 7 Arttı!
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Temmuz verilerini açıkladı. Yılın ilk yedi ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 705 bin 79 adet, otomobil üretimi yüzde 2 art DEVAMI...
TAYSAD’dan Örnek Proje! TAYSAD’ın “İş Mükemmelliği Projesi” ile Yılda 16,5 Milyon TL’lik İyileşme Sağlandı!
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), beşinci verimlilik projesi olan İş Mükemmelliği Grup 3 Projesi’nin ikinci faz gelişim ve değerlendirme toplantısını; katılımcı firmalarla birlikte gerçekleştirildi.& DEVAMI...
Hibrit Çalışma Modelinde Siber Güvenlik Nasıl Sağlanacak?
Şirketler bir yandan sürekli değişen ofis ve ofis dışı çalışanlar karmaşasını idare ederken, diğer yandan siber saldırı riskini nasıl en aza indirebileceğini planlamaya çalışıyor. ESET, hibrit çalışma modelini irde DEVAMI...
TAYSAD, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Alan Türkiye’deki İlk Sektörel Dernek Oldu!
Türkiye’de 470’i aşkın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi konumunu elde eden Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), veri yönetimi ve güvenliği kapsamında, diğer si DEVAMI...
4. Uluslararası Akdeniz Isıl İşlem ve Yüzey Mühendisliği Konferansı Ertelendi
4.Uluslararası Akdeniz Isıl İşlem ve Yüzey Mühendisliği Konferansı’nı daha çoşkulu ve yüksek katılım ile gerçekleştirmek amacıyla 11-13 Mayıs 2022 tarihine ertelenmesine MISAD & METEM Organizasyon Komitesi DEVAMI...
En Çok Okunanlar Son Eklenenler
Döküm Demir / Çelik Otomotiv Sanayi
YAYIN AKIŞI
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM